En europæiske vejledning om CGRP antibodies

Ligesom vi har danske behandlingsvejledninger, udarbejdes der også internationale udgaver. European Headache Federation (EHF) er en europæisk non-profit paraplyorganisation for de nationale lægelige selskaber som arbejder med hovedpine i Europa. De har opdateret deres vejledning om behandling med CGRP antistoffer i 2022 (Læs hele teksten her!).

Opdateringen har 18 forfattere, heraf 4 danske.

Her er lidt, som måske kan smitte af på den danske behandling:

  • Aimovig, Ajovy, Emgality og Vyepti er sikre til forebyggende behandling ved episodisk og kronisk migræne – også i længere perioder.
  • CGRP antistoffer bør være førstevalget, hvis der er behov for forebyggende behandling.
  • Efter 3 måneders behandling med CGRP antistoffer bør behandlingens virkning vurderes.
  • Overvej om der er grund til en behandlingspause efter 12 – 18 måneder. Øges migrænen i pausen, bør behandlingen genoptages.
  • CGRP antistoffer anbefales til behandling af MOH. I teksten, som ligger bag denne anbefaling, nævnes, at der ikke er dokumentation på, at en afgiftning giver bedre resultater af den forebyggende behandling. (Se også side xx, hvor data som er nyere end denne vejledning dokumenterer, at der ikke er grund til en sanering.)
  • Der er usikkerhed om, hvorvidt der kan forventes en bedre virkning af et andet CGRP antistof, hvis det første ikke havde den ønskede virkning.
  • Det anbefales at udvise forsigtighed ved CGRP antistof-behandling af gravide og ammende kvinder samt personer med kredsløbsforstyrrelser. Opmærksomheden henledes på at Aimovig kan give forstoppelse.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial