Histamin og migræne

Histamin dannes i mange af vores fødevarer, hvis de ikke opbevares korrekt. Histamin er også et signalstof i kroppen, og vi har til stadighed et (passende lille) lager i kroppen. En allergisk reaktion udløser dannelse af mere histamin, som er med til at fjerne det stof, vi er allergiske overfor.

Forskningen, som fokuserer på histamin og migræne, har indtil for få år siden oftest anbefalet at finde en histaminfattig kost. Der har også været en (lille) sværm af publikationer, som har kastet tvivl over, om histamin overhoved kan udløse migræne.

Omkring 20% af den vestlige verdens befolkning har købt medicin, som har virkning som antihistamin.

Histaminintolerance

Histamin fra kosten nedbrydes i tyndtarmen af enzymet DAO (DiAminOksidase), hvis enzymets aktivitet er tilstrækkelig. HVis vi ikke får histaminen nedbrudt fuldstændigt i tarmen, kan histaminen optages i blodkredsløbet og kan give histamin-intolerance. Der medregnes 22 forskellige symptomer (fordøjelsesproblemer, åndedrætsproblemer og kredsløbsproblemer), som indgår i diagnosen histaminintolerance. Et af symptomerne er hovedpine eller migræne. Omkring 65 % af dem, som får diagnosen histaminintolerance, har hovedpine og/eller migræne.

Nyere forskning om histamin og migræne

Vi har også enzymet DAO i blodets serum. Mennesker med migræne har generelt mindre DAO-aktivitet i blodet end ikke-migrænikere.

Figurtekst: Procentdelen af 137 forsøgspersoner med lav DAO aktivitet (under 80 HDU/ml, rød) og normal DAO aktivitet (over 80 DHU/ml).

En undersøgelse fra 2017 var nok begyndelsen på en ny bølge af forskning. Forskerne målte DAO aktiviteten i blodet hos 137 tilfældige migrænikere og en kontrolgruppe med 61 personer. Det viste sig, at migrænikerne i gennemsnit havde en DAO aktivitet på 64,5±33,5 HDU/ml (Histamine Degrading Unit/ml), mens ikke-migrænikernes DAO-aktivitet i gennemsnit var 91,9±44,3 HDU/ml. Forskerne satte derefter en grænse ved 80 HDU/ml for at skelne mellem dem, som havde lave enzym-resultater og dem, der havde rigeligt med DAO enzym-aktivitet. Kun 13% i migræniker-gruppen havde enzymaktivitet som forskerne anså som tilstrækkelig, mens 56% af kontrolgruppen havde den tilstrækkelige enzymaktivitet (se figuren med de røde/grønne cirkler). Der var ikke signifikant forskel mellem mænd og kvinder med migræne.

Figurtekst: 28 forsøgspersoner fik DAO inden hvert måltid i 2 måneder (op til visit 2 og 3). Derefter fik de ikke DAO. Skalaen er et mål for, hvor godt deltagerne følte sig tilpas mht. fordøjelse og åndedrætsproblemer. Figuren er fra undersøgelsen fra 2019.

En undersøgelse fra 2019 arbejdede videre ad dette spor. Forskerne ønskede at undersøge, om et tilskud af antihistamin (Daosin) før hvert måltid kunne reducere antallet af migræneanfald. 44% af de 28 migrænikere i undersøgelsen reducerede deres brug af triptaner (5 af disse droppede triptanerne helt), 30% havde et uændret triptanforbrug og 26% øgede deres triptanforbrug. I placebogruppen øgede 57% deres triptanforbrug.

Fremtiden lover måske godt

En helt ny publikation om histamin-nedbrydning antyder, at den nuværende brug af griselever som basis for at fremstille antihistaminer, ikke er tilstrækkelig. Så nu leder forskerne efter mikrobiologiske organismer (f.eks. bakterier) som kan danne enzymer, som kan nedbryde histamin i vores fødevarer, inden de spises. En passant nævnes det også, at der findes mikroorganismer, som kan nedbryde tyramin (læs mere om tyramin-migræne), mens fødevaren venter på at blive spist.

Der arbejdes derfor målbevidst hen imod at producere tabletter, som kan tages sammen med et måltid. Tabletten vil nedbryde histamin i maden, mens den fordøjes. Det er nok lidt for tidligt at spå om denne tilgang til histamin-problemet vil være levedygtig.

Behandling

Danske forskere listede i 2019 en lang række såkaldte ”antihistaminic drugs”, men de slog ikke helt an som egnede migrænemediciner. Eksempler er Pizotifen (Sandomigrin) og en række mediciner (f.eks. mod køresyge), som nu er udgået af apotekets varenumre.

HUSK!

Behandling af histamin-udløst migræne:

Hvis du mistænker, at du har histaminudløst migræne, kan du prøve at tage en (håndkøbs) antihistamin-pille (fra apoteket). Lindrer den migrænen, er det sandsynligt, at migrænen er udløst af histamin.

  • Triptaner synes generelt at virke mod histamin-migræne
  • Undgå histaminholdige fødevarer
  • Tag antihistamin inden måltidet
  • Vælg fødevarer, som (i fremtiden) er behandlet med bakterier, som nedbryder histamin

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial