Referenceprogrammet og den europæiske guideline for behandling af MOH er ikke helt på linje

NB – Mini-survey (om din holdning til medicinsanering) nederst i teksten. Din mening er vigtig!

Standard-behandlingen for migrænikere med et stort medicinforbrug har hidtil været en medicinsanering. Nu kommer der måske nogle ændringer. Den Europæiske guideline er usikker på, om der er en virkning af medicinsanering.

Det danske Referenceprogram bygger på få data

Referenceprogrammet</a> er publiceret i maj 2020 af Dansk og er en revideret udgave af Referenceprogrammet fra 2010.
Referenceprogrammet er publiceret i maj 2020 af Dansk Hovedpineselskab og er en revideret udgave af Referenceprogrammet fra 2010.

Referenceprogrammet er de danske lægers ‘kogebog’ for behandling af migræne. Tekstens konklusioner om, at det er nødvendigt med en medicinsanering inden forebyggende behandling, bygger på en enkelt dansk undersøgelse med 198 deltagere. De blev opdelt i 3 grupper: (1) medicinstop plus forebyggende behandling, (2) forebyggende behandling uden medicinstop, eller (3) medicinstop i 2 måneder med efterfølgende forebyggende medicin efter behov.

Konklusionen på undersøgelsen var derefter: Alle 3 behandlinger var effektive, men på basis af disse resultater må anbefalingen være et medicinstop kombineret med forebyggende behandling fra begyndelsen af medicinstoppet.

Konklusionen i Referenceprogrammet var (på side 40): Behandlingen er seponering af alle analgetika i 2 måneder, eller reduktion af anfaldsmedicin til et forbrug på højst 2 dage per uge, men en fuldstændig seponering har vist sig mest effektiv.

Og på side 41, baseret på den danske undersøgelse: Vi anbefaler derfor nu generelt, at forebyggende medicin opstartes samtidig med medicinsanering. Hos nogle patienter, f.eks. patienter hvor det er vanskeligt at bedømme den underliggende hovedpinetype før sanering, kan man dog med fordel udskyde opstart af forebyggende medicin med 2 måneder.

Det blev ikke nævnt hvordan underliggende hovedpinetyper er defineret.

Den Europæiske guideline for behandling af medicinoverforbrugshovedpine (MOH)

European Academy of Neurology guideline on the management of medication‐overuse headache udkom også i maj 2020. Den bygger på en gennemgang af en snes videnskabelige rapporter fra forsøg med og uden medicinsanering.

European Academy of Neurology guideline on the management of medication‐overuse headache
Den Europæiske guideline udkom samtidig med Referenceprogrammet.

Konklusionen heraf er: Uncertainty remains as to whether preventive medications should be added early or late and this problem awaits further investigations. (Der er usikkerhed om hvorvidt forebyggende medicin bør tilføjes tidligt eller sent, og dette problem afventer yderligere undersøgelser.)

Den europæiske guideline anbefaler at lægen udleverer en brochure, som forklarer om medicinoverforbrugshovedpine (MOH). Brochuren anses som tilstrækkelig for, at de fleste migrænikere får styr på medicinforbruget, når de får forebyggende medicin. En medicinsanering (en afgiftning) reserveres til situationer, hvor den forebyggende medicin ikke virker som forventet.

Hvad mener du?

Hvad er så konklusionen? Indtil videre er der en vis usikkerhed om værdien af en medicinsanering inden behandling med forebyggende medicin.

Derfor er din mening vigtig!

Hvad mener du om medicinsanering
inden forebyggende behandling?

Klik her: Din mening om medicinsanering

Du er også velkommen til at skrive kommentarer til dette blogindlæg lige nedenfor eller på Facebook

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial