Atlanten skiller landene mht. medicinsanering og livskvalitet

I USA begynder man på forebyggende behandling af migræne, uden at gennemgå en medicinsanering (afgiftning). Så kommer der helt automatisk en reduktion i migrænedagene, og 8 uger uden medicin kan undgås. Det fremhæver Dr. Stephen Silberstein i et interview, som først og fremmest er en reklame for Fremanezumab (markedsføres under navnet Ajovy ). Der var også plads til lidt mere generel snak.

Medicinsanering er unødvendig i USA

Fremanezumab er endnu en CGRP-hæmmer, som er på vej gennem godkendelsessystemet i USA. De kliniske tests af Fremanezumab er tydeligvis udført uden en forudgående medicinsanering. Og det arbejder Dr. Silberstein nu på at overbevise verden om, er den rette måde at teste de nye forebyggende mediciner.

Sådan ligger landet ikke i Europa. Her holder lægerne på, at den forebyggende medicin først skal bruges, når migrænikeren er helt medicinfri. Så er der ikke en restvirkning af den medicin som har givet medicin-overforbrugs-hovedpine (MOH).

Dr. Silberstein siger i filmen, at en medicinsanering inden den forebyggende behandling er unødvendig. Antallet af migrænedage falder pga. den forebyggende medicin, og så er al snak om MOH forsvundet.

Desværre holder mange af de europæiske læger også fast i, at enhver forebyggende behandling kun kan gennemføres efter en medicin-sanering, dvs. ingen medicin i 8 uger.

Hold fokus på livskvaliteten

Jeg er migræniker, og har i en årrække været tæt på ‘loftet’ på 9 triptandage om måneden. Jeg forstår ikke, hvorfor de danske læger ikke kikker på de amerikanske behandlingsprincipper. Lægers fokus bør altid være at lindre og (om muligt) helbrede. Det betyder, at lægerne skal give patienterne en god livskvalitet (uden unødige smerter) og med en rimelig chance for at kunne leve et liv uden kontakt til Jobcenteret.

Som altid skal reklamer tages med et gran salt. Men der er mindst en (norsk) videnskabelig artikel, som omtaler forskellen på effekten af en afgiftning (en medicinsanering på 8 ugers medicinfrihed) i forhold til introduktion af forebyggende behandling.

Den norske undersøgelse er fra 2009 og omfattede 20 migrænikere, som blev afgiftet og derefter fik forebyggende behandling, 20 som fik forebyggende behandling fra begyndelsen af forsøget og en kontrolgruppe, som ikke blev afgiftet og ikke fik forebyggende medicin. Artiklen fra 2009 konkluderer:

“…it was evident that those who received preventive medication from day 1 had the lowest number of headache days, days with sick leave, HI/month and the highest response rate compared with the two other groups” [placebo og afgiftning inden behandling med forebyggende medicin].

HI/month er et headache index, som tæller timer med migræne.


Figur 2 (med danske tekster) fra den norske undersøgelse Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, Salvesen R, Grønning M, Helde G, Gravdahl G, Zwart JA, Stovner LJ. 2009. Management of medication overuse headache: 1-year randomized multicentre open-label trial. Cephalalgia. 29(2):221-32. doi: 10.1111/j.1468-2982.2008.01711.x.

Jeg forstår ikke, hvorfor den norske undersøgelse, som var banebrydende i 2009 , i den grad blev tiet ihjel. Jo, der var et forholdsvis lille antal deltagere, men resultaterne burde have motiveret til opfølgning. Nu, 10 år senere, tages emnet så endeligt op i forbindelse med et reklamefremstød. Lidt spøjst.

Vores livskvalitet bør have absolut første prioritet i enhver behandling af migræne.

[Total_Soft_Poll id=”3″]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial