En tredobbelt dosis CGRP antistof duer ikke til migræne

Jeg læser på Facebook, at der er migrænikere, som får (anbefalet) en tredobbelt dosis af en af CGRP antistofferne Aimovig, Ajovy eller Emgality. Tanken er, at de kan klare sig med den tredobbelte dosis i 3 måneder, og kunne slippe for at tage de mellemliggende sprøjter.

Mine alarmklokker ringede klart, da jeg så opslagene.

Tilføjelse 28. november 2023: Horton patienter (i USA) kan nu blive behandlet med 300 mg CGRP antistof (Aimovig, Ajovy eller Emgality) en gang om måneden, så længe de har anfald. Det giver en god smertelindring, for med månedlige doser  kommer de ikke ud i de samme problemer som migrænikerne, som beskrevet nedenfor.  Det har ikke været muligt at finde en dansk beskrivelse af denne behandling.

Men der må være læger, som ikke tænker ligesom jeg. Måske kan de ikke huske den del af matematikken, som handler om henfald – dvs. hvor længe medicin er om at nedbrydes i kroppen, hvor længe radioaktive stoffer stadig er radioaktive, og hvor længe f.eks. forurenende stoffer er om at blive nedbrudt. Det kaldes ofte eksponentiel decay eller eksponentielt henfald.

Næsten al medicin nedbrydes efter det samme princip. Det betyder, at henfaldet følger en eksponentiel kurve. Efter nogen tid, er der kun halvdelen af medicinen tilbage i kroppen. Den tid kaldes halveringstiden for medicinen. Efter 5 halveringstider er der omkring 3% af den oprindelige mængde medicin i kroppen, og som tommelfingerregel regner man med, at det er så lidt, at det ikke påvirker patienten. Kurvens form er uafhængig af dosis.

Således falder mængden af en medicin i kroppen.

CGRP antistoffer nedbrydes i kroppen, så der efter en måned kun er det halve tilbage. Halveringstiden er 1 måned for CGRP antistofferne.

Hvis man f.eks. tager en dosis Aimovig på dag 1, så er halvdelen af den dosis ude af kroppen efter en måned. Så tager vi en dosis mere, og på dag 31 (månederne her er alle på 30 dage), når den nye dosis kommer, er der halvdelen af den første dosis plus den nye dosis i kroppen, dvs. 150% af en dosis. På dag 59 er der så 75% af en dosis tilbage i kroppen (halvdelen af den seneste dosis, og en fjerdedel af første dosis). Vi tager også lige den tredje dosis på dag 61. Så har vi en fuld dosis (fra dag 61), en halv dosis (fra dag 31) og en kvart dosis (fra dag 1) i kroppen – dvs. vi har 1,75 dosis i kroppen.

Med en ny dosis hver gang vi når til en ny måned (halveringstiden er jo en måned), stiger medicinmængden en lille smule hver måned. Derfor kan det tage nogle måneder, før medicinen giver fuld virkning. Det er den anbefalede behandling.

Hvis man får 3 doser på dag 1, er halvdelen af de tre doser væk på dag 30, dvs. der er 1½ dosis tilbage i kroppen. Og på dag 60 er halvdelen af 1½ dosis = 75% af en dosis tilbage. Når vi kommer til dag 90 er der 37% af en normal dosis i kroppen (halvdelen af 75 % af en dosis) af de tre doser tilbage. Denne behandling giver tydeligvis en mangel på medicinmolekyler længe inden den næste tredobbelte dosis.

Sammenligning mellem normal doso hver måned og en tredobbelt startdosis.

Men hvorfor kan nogle migrænikere så trives med den tredobbelte dosis, mens andre kun får den gode virkning i kort tid?

Det skyldes, at vi nedbryder disse molekyler med forskellig hastighed. Den afhænger bl.a. af vores køn, alder, vægt og sikkert meget mere. Men vi kender endnu ikke de nøjagtige tal for variationen mellem mennesker i nedbrydningshastigheden.

Nedbrydning af CGRP antistofferne i kroppen beskrives generelt meget uspecifikt som at de nedbrydes i leveren og via nyrerne. Så indtil videre er det et lotteri, om patienten får virkning kortere eller længere tid – med en enkelt dosis såvel som med en tredobbelt. Men når producenterne af medicinen oplyser en halveringstid (uden nogen forbehold) kan vi med rimelig sikkerhed antage, at nedbrydningen følger den normale eksponentielle henfaldskurve.

Disse relativt enkel begreber er beskrevet her i detaljer. For når læger på en højt kvalificeret migræne-afdeling anbefaler en tredobbelt dosis af en CGRP antistof, så kan jeg kun konkludere, at der er behov for en opdatering af lægernes forståelse af henfald, halveringstid og eksponentiel nedbrydning.

Jeg håber derfor, at der er læger som læser dette, og sørger for at de selv og deres kolleger får en hurtig opdatering af deres viden om, hvordan medicinen nedbrydes i kroppen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial