Gepanter – hvordan er det nu med dem?

Den seneste generation af migrænemedicin kaldes gepanter. Det er tabletter, og de kan bruges som anfaldsmedicin (ligesom triptanerne). Men de kan også (siger producenterne) bruges forebyggende, hvis man tager dem hver anden dag eller hver fjerde (afhængigt af hvilken gepant vi taler om).

Forventningerne er store. Gepanterne trækker ikke blodkar sammen, så de kan bruges af migrænikere, som har åreforkalkning eller andre kredsløbsproblemer.

Der er tre forskellige, som er mere eller mindre på vej til det danske marked.

Lægen kan udskrive Vydura

Vydura (Rimegepant) er den eneste gepant, som indtil videre kan markedsføres i Danmark. Den kan udskrives af din praktiserende læge. Sådan har det været siden EU godkendte denne medicin i maj 2022. Men indtil videre er der ikke tilskud til denne medicin i Danmark. Vi ved endnu ikke, om eller hvornår et tilskud vil komme på plads. Så indtil videre koster en tablet i omegnen af 200 kr.

I mellemtiden er det muligt at søge om enkelt-tilskud. Den praktiserende læge skal skrive en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, med en forklaring på, hvorfor lige netop denne medicin er det bedste til patienten. Hvis enkelt-tilskuddet bliver bevilget, betyder det, at tilskuddet til Vydura er personligt, og ikke behøver at blive fornyet – det er livsvarigt.

Qulipta og Ubrelvy er måske på vej til Danmark

Der er (mindst) to andre gepanter, som synes nogenlunde klar til at søge om en dansk markedsføringstilladelse: Atogepant (Qulipta) og Ubrogepant (Ubrelvy). FDA (USA’s fødevare- og lægemiddelstyrelse) har godkendt dem begge. Afprøvningsresultaterne som er basis for de følgende oplysninger, er alle fra FDA’s godkendelser af de tre gepanter. Der er andre resultater i undersøgelser, som (måske) ikke har været igennem tilsvarende krav om redelighed.

Atogepant (Qulipta) viste i den afgørende test som forebyggende medicin, at behandlingen kan reducere migrænedagene fra i gennemsnit 7,6 dage om måneden til mellem 3,6 til 4 dage (størst effekt for den mindste dosis). Placebovirkningen skal dog trækkes fra, så den reelle effekt af Atogepant endte på mellem 1,2 og 2,3 migrænedage om måneden (data fra FDA’s preliminære godkendelse). Rimegepant havde en endnu mindre effekt.

Tal fra FDA’s vurdering som førte til godkendelse som forebyggende medicin, migrænedage per måned
Medicin (forebyggende)Inden behandlingVed behandlingPlaceboReel virkning
Rimegepant (Vydura)10,24,33,50,8
Atogepant (Qulipta)7,5 til 7,93,7 til 4,22,51,2 til 2,3
Forebyggende behandling

Ser vi på gepanterne som anfaldsmedicin, fik under 10% af testpersonerne smertefrihed indenfor 2 timer.

Tal fra FDA’s vurdering som førte til godkendelse som anfaldsmedicin, procent af deltagerne var smertefri efter 2 timer
Medicin (anfalds)% deltagere der fik smertefrihed% smerte-frihed ved placeboReel virkning
Rimegepant (Vydura)13,55,48,1%
Ubrogepant (Ubrelvy)19,2 til 21,211,8 til 14.37,5 til 9,4%
Anfaldsbehandling

Ubrogepant (Ubrelvy) er kun godkendt af FDA som anfaldsmedicin. Både Rimegepant og Ubrogepant har en væsentlig mindre effekt end de velkendte triptaner. Atogepant er kun godkendt som forebyggende medicin.

Gepanternes akut-virkning er ikke imponerende

Gepanternes virkning som anfaldsmedicin er ikke imponerende. Smertefrihed opnås indenfor 2 timer af mindre end 10% af de behandlede migrænikere.

Sammenlignes til triptanernes akut-virkning, opnår et sted mellem 20 og 30% af triptan-brugerne smertefriheden indenfor 2 timer. Frovatriptan og Naratriptan virker lidt langsommere så smertefriheden indenfor 2 timer kniber lidt, men så holder virkningen også længere, end for de øvrige triptaner. Triptaner som injektion (Sumatriptan) eller som næsespray (Sumatriptan eller Zolmitriptan) får væsentlig større virkning indenfor 2 timer.

En sammenligning mellem triptaner og gepanter viste, at smertefrihed indenfor 2 timer var klart bedst for triptanerne. Alle triptanerne bortset fra Naratriptan giver et større antal brugere smertefrihed indenfor 2 timer end gepanterne.

Den grønne stiplede linje i figuren angiver, hvor triptan og gepant ville være ligeværdige. Jo højere søjlen er, jo større er forskellen mellem effekten af triptan og gepant – med høje søjler som tegn på, at triptanerne har den bedste virkning (målt som smertefrihed inden for 2 timer).

Gepanternes forebyggende virkning er ikke imponerende

Den forebyggende virkning er også moderat – med reduktioner i migrænedage per måned i området mellem 1 og 2 dage. Til sammenligning viste en oversigt over beta-blokkernes forebyggende virkning, at Propranolol nedsatte migrænedagene hos episodiske migrænikere med 4,8 dage i gennemsnit. Heraf var placebo-virkningen dog skyld i de 3,5 dage om måneden, så den reelle virkning af Propranolol var 1,3 migrænedage per måned. Eller sådan stort set den samme effekt som patienterne får af Atogepant. Det skal her bemærkes, at Propranolol er førstevalget blandt betablokkerne, og betablokkerne er førstevalget, når lægen overvejer en forebyggende behandling mod migræne. Vi må derfor antage, at Propranolol nok er den bedst virkende forebyggende medicin.

Gepanter påvirker ikke kredsløbet og giver ikke MOH

Gepanterne har også nogle fordele, som ingen af de hidtil brugte mediciner kan prale med.

Gepanterne markedsføres bl.a. med henvisning til, at de kan bruges af migrænikere, som frarådes at tage triptaner pga. kredsløbsproblemer. En international undersøgelse sammenlignede virkningen af triptaner og anfaldsvirkningen af Rimegepant specielt hos migrænikere, som ikke fik virkning af 1 eller flere forskellige triptaner. Undersøgelsen viste at Rimegepant var lige effektiv for migrænikere, som fik god effekt af triptanerne og dem, som ikke fik den gode triptan-virkning. De 9 forfattere oplyste om masser af honoraria fra medicinalindustrien, og undersøgelsen var finansieret af Biohaven Pharmaceuticals. Inc., som i oktober 2022 blev opkøbt af Pfizer.

Gepanterne er bl.a. blevet markedsført af producenten (Biohaven), rettet mod de ledende migrænelæger som et godt forebyggende middel. En tablet hver 4 dag reducerede i gennemsnit migrænedagene hos kroniske migrænikere med ca. 2 dage om måneden. Det svarer nogenlunde til hvad vi fik at vide om CGRP antistofferne (Aimovig, Ajovy, Emgality), da de kom på markedet.

Bemærk dog, at Y-aksen i grafen er skåret af ved 5 migrænedage om måneden. Det får virkningen af medicinen til at se mere imponerende ud, end hvis aksen gik helt til 0. Dette er et eksempel på, at videnskabelige artikler, som skrives af medicinal-firmaerne, kan have tendens til at få læserne til at huske de bedste resultater.

For og imod gepanter

Mon ikke vi kan være enige om, at gepanterne generelt ikke er bedre end (eller lige så gode som) triptanerne, når vi måler smertefrihed efter 2 timer eller halvering af migrænedagene. Men gepanterne kan bruges af de migrænikere, som ikke bør tage triptaner, eller som ikke får den ønskede virkning af triptanerne.

Det forventes desuden, at gepanterne ikke vil udløse medicinoverforbrugshovedpine. Der er vist endnu ikke lavet forsøg på at fremprovokere en gepant-MOH. Så migrænikere med kredsløbsproblemer vil, hvis de er så heldige at en gepant hjælper dem, nok kunne få en rimelig god livskvalitet.

To kludetæpper

Migrænediagnosen er et kludetæppe.

Så indtil videre ser det ud til, at migræne stadig er et kludetæppe (en samlediagnose), som i fremtiden måske vil kunne behandles med et andet kludetæppe af mediciner. Indtil videre ved vi ikke, hvordan de to kludetæpper passer sammen.

Hvis gepanterne kan hjælpe de migrænikere, som hidtil ikke har haft mulighed for at tage triptaner som akutmedicin, så er der i det mindste en hjælp til denne gruppe.

2 Replies to “Gepanter – hvordan er det nu med dem?”

 1. Kære Charlotte

  Det lyder da som om din ansøgning er behandlet af en paragraf-rytter, som ikke helt kender paragrafferne.

  Ja – hvis du vil have enkelttilskud til en dyr triptan, skal du have prøvet 2 andre uden succes. Men det er vel ikke det, du har søgt om. Du vil, forstår jeg, have Rimegepant til migrænedagene som kommer efter de først 9 i en måned. Det har reglerne ikke forudset. Og så er det vel lettest at tænke på at du søger om tilskud til endnu en triptan.

  Det meed neurologen kan jeg ikke finde som et krav. Din egen læge kan udskrive Rimegepant, og så hører ansøgningen om et enkelttilskud vel med til den procedure.

  Så jeg tror du skal snakke med lægen om at prøve at indsende en revideret ansøgning, som understreger dette eller noget der ligner.

  Jeg krydser fingre – du er lidt ude på dybt vand, hvor deer ikke er så meget erfaring. Men prøv!

  Mange hilsner
  Anne

 2. Som jeg læste de første artikler om Rimegepant skulle de være et godt supplement til triptaner hos patienter med hyppig episodisk migræne, når patienten har 9-14 dage med migræne, så der var en mulig behandling, når der var mere end de 9 dage som må behandles med triptaner. Jeg har søgt tilskud på dette grundlag, men har fået afslag. Begrundelsen var at der ikke var afprøvet mere end 2 forskellige triptaner og at medicinen ikke var ordineret at en neurolog. Det er jo i midt tilfælde ikke fordi triptanen ikke virker, men pga. antal dage med behov for medicin. Har du nogle tanker om dette?

Lukket for kommentarer.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial